^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

کانگورو به زبان انگلیسی Kangarooجانوری از راسته کیسه‌داران علف‌خوار از خانواده درازپایان (Macropodidae) است که در استرالیا و گینه نو زندگی می‌کند. کانگورو می‌تواند به کمک پاهایش پرش‌های بلندی انجام دهد. طول این پرشها به سه متر هم می‌رسد. دم کانگوروها بلند و عضلانی است. نوع ماده‌ی آن دارای کیسه‌ایست که نوزاد کانگورو پس از به دنیا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شیر مادر تغذیه می‌کند تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه شود. نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثّه‌ای بسیار کوچک دارد که قطر آن از دو سانتیمتر بیشتر نمی‌شود. بزرگ‌ترین نوع کانگورو، کانگوروی قرمز است. کانگوروی خاکستری نوع دیگریست که تقریباً به بزرگی کانگوروی قرمز می‌شود

کانگوروها در بوته‌زارها زندگی کرده و از گیاهان مختلف تغذیه می‌کنند. کانگوروها به صورت دسته جمعی و با استفاده از پاهای عقبی و بلند و قوی خود، به جست و خیز مشغول هستند. دم بلند آن‌ها در حفظ تعادلشان بسیار موثر بوده  وکانگوروها بسیار اجتماعی هستند و زندگی گروهی دارند. کانگوروها در گروهی که زندگی می‌کنند با یکدیگر تعامل بسیار زیادی داشته و از یکدیگر در برابر خطرات محافظت می‌کنند. هنگامی که یکی از اعضای گروه خطر خاصی را حس می‌کند، پای خود را محکم به زمین می‌کوبد تا به بقیه اعضای گروه نیز هشدار دهد.

انواع کانگورو شامل:

کانگوروها دارای بیش از پنجاه نوع مختلف هستند. بزرگترین نوع آن‌ها کانگوروی قرمز و خاکستری هستند. وزن کانگوروی قرمز، بیش از وزن انسان است. کانگوروی خاکستری، هنگام خطر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت می‌دود. نوع کوچکتر کانگورو، گردن قرمز نام دارد. کانگوروی صحرا، کوچکترین نوع این حیوان‌ها بوده و اندازه‌ی یک خرگوش معمولی میباشد واین پستانداران از علف، گل، برگ درختان، خزه و سرخس تغذیه می‌کنند. حتی مشاهده شده است که گاهی اوقات کانگوروها از حشرات کوچک نیز تعذیه می‌کنند. همانند گاوها، کانگوروها نیز نشخوار می‌کنند و برای هضم کامل غذای خود لازم است که آن را مجددا بجوند.

نکته در مورد فرزندان کانگوروها این است که کانگوروها فرزندانشان را درون کیسه‌های خود حمل می‌کنند. هر کانگورو ماده در هر نوبت زایمان بین یک تا چهار فرزند به دنیا می‌آورد. در ابتدای تولد، فرزندان کانگوروها بسیار کوچک هستند و در بزرگ‌ترین حالت اندازه یک زنبور عسل هستند! طول بدن فرزندان در هنگام تولد بین ۵ تا ۲۵ میلی‌متر است. فرزندان کوچک به مدت ۱۲۰ تا ۴۵۰ روز در کیسه مادر می‌مانند تا رشدشان تکمیل گردند

برخی انواع کانگورو به شرح زیر است:  کانگوروی قرمز،کانگوروی خاکستری شرقی، کانگوروی خاکستری غربی،کانگوروی بزشکل ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.