ملی کالا محصولات ایرانی سایتی برای نیازمندیهاودانستنیهای روز

پرنده شبگرد بلوچی پرنده شبگرد بلوچی
^Back To Top

تلگرام ملی کالا

تلگرام ملی کالا

 

 شبگرد بلوچی    Skyes Nightjar    با نام علمی  Caprimulgus Maharattensisاین پر نده، 22 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری دیده می شود و به واسطه ی شکل ظاهریش، در حالت نشسته، از سایر شبگردها متمایز است. از شبگرد مصری، به واسطه ی لکه های سفید روی شاهپرهای بال و در پرنده ی نر، به واسطه ی دو لکه ی سفید زیر دم متمایز است (شبگرد مصری فاقد لکه های سفید روی بال است وتنها لکه ی کمرنگی در زیر دم دارد).

از گونه ی اروپایی، به واسطه ی پرو بال ساده ( در گونه ی اروپایی، تارک به رنگ خاکستری نخودی نبوده و فاقد چانه ی سیاه و دو نوار کمرنگ خط بالی و پرهای پوششی است) و از گونه ی هندی (که در بسیار شبیه آن است) ، نیز به واسطه ی پرو بال ساده تر تمیز داده می شود

همچنین صدای این پرنده شبیه قورباغه است واغلب پس از غروب آرام و شبیه «که لوک- که لوک- شنیده می شود و در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی، کشتزارهای رها شده با درختان گز، به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و نسبتا فراوان است و البته این پرنده، درحال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. ملی کالا  Rights Reserved.