^Back To Top


 

عقرب دم پهن آفریقایی North african fat tailed scorpion بانام علمی  Androctonus australis بومی خاورمیانه و ایران نیست ولی در مناطق ماسه ای و ریگزارهای ایران گزارش شده است. این عقرب بومی آفریقای شمالی و بویژه صحرای بزرگ آفریقا است که احتمالا توسط دخالت انسانی به خاورمیانه منتقل شده است و با شرایط اقلیمی این منطقه سازگار شده است. پراکندگی جهانی این عقرب در شمال آفریقا، الجزایر، لیبی، مصر، تونس، موریتانی، سومالی و در خاورمیانه ایران، عراق، عربستان سعودی، افغانستان، هند و پاکستان بوده.

 

در خاورمیانه به ندرت یافت می شود. این عقرب از خانواده بوتیدائه است. در خانواده دم پهن ها دارای بزرگترین ابعاد اندامی است و دارای گسترده ترین پراکندگی در این گونه است. رنگ کلی بدن زرد رنگ است که در قسمت پشتی دارای نوارهای عرضی تیره است. در ناحیه انتهایی دم قهوه ای تیره است. آخرین بند چنگال دارای رنگی تیره تر نسبت به بندهای دیگر است. شایان ذکر است رنگ بندی عقرب بسته به محل زندگی می تواند تفاوت داشته باشد و رنگ زرد عنوان شده عمومیت دارد. دارای موهای سیاه رنگ پراکنده ای در بخش خلفی اندامی است و عقرب دم پهن آفریقایی از نظر ابعاد یک عقرب متوسط است. عقرب بالغ تا 10 سانتیمتر رشد میکند و دارای دمی بسیار پهن و قدرتمند است. در مناطق خشک استپی و ماسه زارها، کوهستانهای خشک و فلات های مرتفع  زیست میکند. این عقرب مناطق مرطوب رای برای زندگی انتخاب نمی کند.

از این رو در نوار ساحلی قابل مشاهده نبوده. علاقه زیادی به حفر سوراخهای بزرگ ندارد از این رو در مناطق روستایی در لای آجرها و درز دیوارها پنهان می شود. به راحتی از شیبهای عمودی بالا می رود و عقربی شب فعال است. از حشرات، خزندگان کوچک، پستانداران کوچک و در بعضی موارد از سایر عقربها تغذیه می کند. در حالت دفاع و حمله از نیش و چنگالها با هم استفاده مینماید. این عقرب یکی از خطرناکترین عقرب های شناخته شده است. سم قوی آن هرساله باعث مرگ بسیاری از افراد می گردد. سم این عقرب بیشتر حاوی نئوروتوکسیک neurotoxic است. همچنین کاردیوتوکسیک cardiotoxic، میوتوکسیک myotoxic و هموتوکسیک hemotoxic با درصد کمتری در زهر آن وجود دارد. عقرب دارای رفتاری خشن و هجومی بوده

ملی کالا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Copyright © 2015. melikala  Rights Reserved.